ارتباط با موسسه آموزشی فرهنگی غیردولتی پتروشیمی ماهشهر
      نشانی:بندر ماهشهر،شهرک بعثت،منازل ۸۲ واحدی

         آدرس اداره پست براساس کد پستی : بندرماهشهر، بخش : مرکزی، روستا: جراحی، روستا: شهرک ممکو، محله: شهرک بعثت ( ممکو )، خیابان فرعی، خیابان اصلی شهرک بعثت ( ممکو )، پلاک: 0.0، طبقه: همکف

تلفن:۰۶۱۵۲۴۲۴۶۱۵
       زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبه  ساعت : 14 - 8
سایت : www.eci-npc.com
---------------------------
ارتباط با آموزشگاه :
آدرس :خیابان توحید 1انتهای خیابان پناه-کمپA
شماره تماس :06152377585 -06152377622
زمان کاری :  شنبه تا چهارشنبه  ساعت : 13 - 7:30